logo vertical

Zašto mi?

Program

Program vaspitno-obrazovnog rada baziramo na sistemu radionica koje se odvijaju sa stručnim saradnicima u prostorijama posebno namenjenim za tu svrhu.

Radionice su pedagoška, logopedska, likovna, dramska, muzička, radionica za fizičko vaspitanje i sportske aktivnosti.

Akreditovani smo od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i ostvarujete pravo na subvenciju.

Zdravstvena zaštita

Dr Biljana Kostić – pedijatar, pobrinuće se za zdravlje naše dece i dolaziće nam u posetu jednom mesečno. U toku sistematskih pregleda vršiće se kontrola zdravstvenog stanja dece i vođenje zdravstvene dokumentacije.

Ishrana

Za ishranu je zadužena ketering služba. Tim kuvara, u saradnji sa nutricionistom, kreira zdrave i raznovrsne obroke. Kompanija primenjuje zdravstveni sistem za bezbednost hrane HACCP. Hrana se kontroliše od strane CIP-a (Centra za ispitivanje namirnica), koji ima saradnju sa stranim i našim institutima i laboratorijama.

Filtrirana voda iz Aqua Winn sistema

Filteri Aqua Winn-a služe za poboljšanje kvaliteta vode. Čista voda koja se tako dobija ne sadrži hemijske nečistoće, bakterije, teške metale, hlor, toksične i kancerogene materije. Zahvaljujući jedinstvenoj tehnologiji, u našem vrtiću imamo zdravu vodu svakodnevno.

Higijena

Poseban akcenat je stavljen na higijenu. Koristimo hemijska sredstva za profesionalno čišćenje nemačke kompanije Kiehl. Proizvodi su sertifikovani od strane Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine.

Igralište

U skopu vrtića nalazi se i drveno igralište odobreno od Evropske komisije za standardizaciju i bezbednost (TC52/WG10).

Planetarijum

U vrtiću se nalazi i planetarijum iz koga se pruža lep pogled. Tu smo postavili profesionalni teleskop pomoću koga će deca posmatrati nebeska tela.

Srdačno,
Vaši Bambinosi

Upis je u toku. Dođite da se upoznamo.